CHI BỘ PHÒNG HẬU CẦN, TÀI CHÍNH, KỸ THUẬT, TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH – ĐẠI HỌC HUẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 - 2025

01/08/2022   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

CHI BỘ PHÒNG HẬU CẦN, TÀI CHÍNH, KỸ THUẬT, TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH – ĐẠI HỌC HUẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Chi tiết →

Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính, Tổ chức, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế, nhiệm kỳ 2022 - 2025

29/07/2022   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính, Tổ chức, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi tiết →

Đại hội Chi bộ Khoa Chính trị nhiệm kỳ 2022 - 2025

23/07/2022   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Đại hội Chi bộ Khoa Chính trị nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi tiết →

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII của Đảng

13/06/2022   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII của Đảng

Chi tiết →

Khai mạc lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh các trường CĐSP, cơ sở giáo dục đại học tự chủ giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông năm 2022

23/05/2022   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Khai mạc lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh các trường cđsp, cơ sở giáo dục đại học tự chủ giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông năm 2022

Chi tiết →