Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế thông qua bài giảng theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học cho đội ngũ giảng viên

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-GDQPAN ngày 01/9/2021 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế V/v Thông qua bài giảng năm học 2021 – 2022. Từ ngày 13 đến ngày 21/9/2021, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế thông qua bài giảng theo Thông tư 05 cho đội ngũ giảng viên.

Tham gia hoạt động dự giờ thông qua bài giảng có sự tham gia của đông đủ cán bộ, giảng viên trong trung tâm. Đại tá Trần Văn Bản, Phó Giám đốc Trung tâm – Trưởng ban; Đại tá Lê Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm – Phó trưởng ban.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, bắt đầu từ năm học 2021-2022, với đối tượng sinh viên không chuyên GDQP&AN trên toàn quốc sẽ thực hiện theo Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 về “Chương trình giáo dục Quốc phòng và An ninh trong các trường Trung cấp sư phạm, Cao đẳng Sư phạm và cơ sở Giáo dục Đại học”.

Để đảm bảo tiến độ thời gian và nội dung, chương trình, ngay sau khi Thông tư 05 có hiệu lực, Ban Giám đốc Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Trong điều kiện chưa có giáo trình chuẩn của Bộ GD&ĐT, trung tâm triển khai cho 4 tổ bộ môn tiến hành xây dựng khung nội dung, chương trình theo Thông tư 05. Chủ động phân công cho giảng viên sưu tầm tài liệu, xây dựng đề cương, giáo án, bài giảng. Tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên đi tập huấn nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy theo Thông tư 05 do Bộ GD&ĐT tổ chức tại thành phố Đà Lạt.

Trung tâm đã báo cáo toàn bộ khung nội dung, chương trình, giáo trình tự biên theo Thông tư 05 lên các cơ quan chức năng của Trường Đại học Huế phê duyệt thông qua. Trên cơ sở kết quả tập huấn và đề cương nội dung, chương trình được thông qua, trung tâm triển khai đội ngũ giảng viên, giáo viên tích cực nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, chuẩn bị và thục luyện giáo án, bài giảng và tiến hành cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong trung tâm dự giờ và thông qua từng bài giảng của từng giảng viên, giáo viên đảm nhiệm.

Trong thời gian liên tục 2 tuần, hoạt động dự giờ, thông qua bài giảng theo Thông tư 05 thực sự là một đợt sinh hoạt khoa học có ý nghĩa sâu sắc; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên thể hiện và nâng cao phẩm chất – năng lực sư phạm; chuẩn bị toàn diện về mọi mặt để bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022./.