Lịch công tác

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
25/05/2020 06:00 Chào cờ đầu tuần lớp đào tạo GVGDQP&AN Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế Thượng tá Ngô Tấn Việt, Trưởng phòng ĐT, QLSV, ĐTBD
25/05/2020 06:30 Dự Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế Thượng tá Trần Văn Bản, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy Trung tâm
26/05/2020 07:00 Học tập theo kế hoạch Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế Thượng tá Trần Văn Bản, Phó GĐ
27/05/2020 06:30 Dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Đại học Huế Số 3 Lê Lợi Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy
27/05/2020 14:00 Đại hội trù bị Đảng bộ Trung tâm GDQP&AN nhiệm kỳ 2020 - 2025 Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy
28/05/2020 07:30 Đại hội Đảng bộ Trung tâm GDQP&AN nhiệm kỳ 2020 - 2025 Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy
29/05/2020 06:30 Giao ban Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế Thượng tá Trần Văn Bản, Phó GĐ; Đại tá Lê Kim Anh, Phó GĐ
29/05/2020 14:00 Giao ban Trung tâm Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế Thượng tá trần Văn Bản, Phó GĐ