STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 QS02 01/08/2020 Bài giảng Sử dụng bản đồ địa hình quân sự Tải tập tin
2 QS05 01/08/2020 Cấp cứu ban đầu vết thương Tải tập tin
3 CT3 01/08/2020 Bài giảng Phòng chống chiến lược DBHB, BLLĐ của các thế lực thù địch chống phá CMVN Tải tập tin
4 CT4 01/08/2020 Bài giảng Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng VKCNC Tải tập tin
5 CT5 31/07/2020 bài giảng Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội Tải tập tin
6 QS8 31/07/2020 bài giảng từng người trong chiến đấu tiến công Tải tập tin
7 QS7 31/07/2020 Từng người trong chiến đấu phòng ngự Tải tập tin
8 QS6 31/07/2020 Bài giảng Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh Tải tập tin