Đại hội Chi bộ Khoa Quân sự nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 15/8/2022, tại Phòng chuyên dùng Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế, Chi bộ Khoa Quân sự đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Kim Anh – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Khoa Quân sự.

     Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra. 

     Khoa Quân sự được thành lập theo Quyết định số 855-QĐ/ĐHH ngày 10/8/2017 của Giám đốc Đại học Huế trên cơ sở chia tách Khoa Giáo viên thành 02 Khoa Quân sự và Khoa Chính trị. Hiện nay, Chi bộ có 12 đảng viên trên tổng số 13 viên chức, người lao động. Chi bộ và toàn thể viên chức, người lao động Khoa Quân sự đã đoàn kết, thống nhất thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đại hội chi bộ đã đề ra. Hàng năm, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

    Đ/c Trần Minh Quyền, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày báo cáo tại Đại hội

Khoa Quân sự đã đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm đó là giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho trên 20 khóa sinh viên các trường thành viên và các trường Cao đẳng trọng cụm liên kết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với chất lượng bình quân có trên 90% sinh viên đạt yêu cầu; triển khai thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 89 học viên là cán bộ các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Đại học Huế, kết quả đánh giá 100% đạt yêu cầu.

Đ/c Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Nhiệm kỳ qua, khoa Quân sự đã có 06 giảng viên hoàn thành xong chương trinh đào tạo thạc sĩ, 02 giảng viên đang đào tạo chương trình thạc sĩ; có 02 giảng viên hoàn thành chương trình trung cấp lý luận chính trị, 01 giảng viên đang học trung cấp lý luận chính trị. Các giảng viên trong Khoa đã thực hiện tốt công tác chuyên môn, công tác nghiên cứu khoa học, có 01 giảng viên tham gia đề tài cấp Đại học Huế, 06 giảng viên là chủ nhiệm hoặc tham gia đề tài cấp cơ sở.  Ngoài ra một số đồng chí tham gia viết bài, tạp chí được đăng trong các kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia; tạp chí Thông tin quân sự và quốc phòng;

     Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra như phải kết nạp đảng cho 1- 2 quần chúng, 1 - 2 đồng chí tham gia học nghiên cứu sinh, có 4-6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; 1-2 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị...

     Đại hội cũng đã nghiêm túc, dân chủ xem xét lựa chọn 3 đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 và bầu ra các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Trần Minh Quyền được đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử Bí thư; Đồng chí Nguyễn Tiến Đồng được đại hội bầu Phó Bí thư; đồng chí Lê Công Dưỡng chi ủy viên.

    Ban chấp hành Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Kim Anh – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Chi bộ Khoa Quân sự. Đồng thời, đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Chi bộ cùng tập thể Khoa Quân sự đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và lưu ý Chi bộ Khoa Quân sự trong nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Chi bộ đã đề ra, góp phần nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của Trung tâm trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của đại hội:

Tổ kiểm phiếu bầu Ban chấp hành Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đảng viên bỏ phiếu tại Đại hội

Chia tay cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tham luận tại Đại hội

 

Thông qua Quyết nghị tại đại hội

Chụp ảnh lưu niệm

Tin và hình ảnh: ThS Hà Ngọc Phi, Phó trưởng phòng Hành chính, Tổ chức