Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính, Tổ chức, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế, nhiệm kỳ 2022 - 2025

 

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế V/v tổ chức đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ngày 28/7/2022, tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế, chi bộ Phòng Hành chính, Tổ chức đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự chỉ đạo có đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm và các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Đồng chí Trần Lê Minh, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày báo cáo Chính trị tại Đại hội

Nhìn lại một nhiệm kỳ qua, Đảng viên của Chi bộ đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, để đưa những công việc của công tác của Phòng ngày càng tiến bộ, hoạt động hiệu quả góp phần đáng kể thực hiện thẳng lợi kế hoạch công tác và Nghị quyết của BCH Đảng bộ. Đạt đựơc những kết quả trên, chính là sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ Đảng, sự gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ Trung tâm, sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị, đoàn thể trong cơ quan.

Đại hội đã đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát hợp với thực tiễn, để đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ mới. Đại hội đã xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài, có tinh thần phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Đại hội đã bầu đồng chí Trần Lê Minh tái đắc cử chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Hà Ngọc Phi tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư chi bộ để lãnh đạo hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ mới.

 

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm mong rằng Phòng Hành chính, Tổ chức là cơ quan tham mưu Ban Giám đốc về đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ. Vì vậy phải tích cực cập nhật những văn bản mới, nghiên cứu kỹ lưỡng để tham mưu đúng về nội dung, đối tượng, có kế hoạch đào tạo dài hạn đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt là cử cán bộ tham gia học thạc sĩ, tiến sĩ và bồi dưỡng trung cấp, cao cấp lý luận chính trị.

Đại hội đã cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 bằng việc thông qua Nghị quyết, điều đó đã thể hiện quyết tâm của Chi bộ khắc phục mọi khó khăn thử thách để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới./.

Một số hình ảnh của đại hội:

Đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ

Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thông qua Nghị quyết đại hội

Chụp ảnh lưu niệm