Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020

             Ngày 07 tháng 01 năm 2020, Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có đồng chí PGS, TS Nguyễn Quang Linh, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; Đồng chí Trần Văn Thành, UVTV, Chủ nhiệm UBKT; Đồng chí Hoàng Văn Hạnh, Chánh văn phòng Đảng, đoàn thể; Đồng chí Trung tá Trương Viết Hải, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế

Đồng chí Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủyrình bày dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020

           Đồng chí Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm thay mặt đảng ủy trình bày dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm; trọng tâm là thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo 11 khóa học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Đại học Huế và các đơn vị liên kết cho 8.508 sinh viên; đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho 20 sinh viên. Ngoài ra đảng ủy đã tập trung lãnh đạo tốt việc xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng tốt kế hoạch đào tạo đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học: Đã bảo vệ thành công 1 đề tài cấp ĐH Huế, tiếp tục triển khai thực hiện 01 đề tài cấp ĐH Huế và 03 đề tài cấp cơ sở. Phối hợp và chủ trì có chất lượng 3 cuộc Hội thảo khoa học với Trung tâm GDQP&AN ĐHSP Hà Nội 2, Trung tâm GDQP&AN  ĐHSP TDTT Hà Nội 1, Trung tâm GDQP&AN ĐHQG TPHCM.

         Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là thời điểm có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, chủ trương, giải pháp lãnh đạo cho nhiệm kỳ tới. Hội nghị đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Hoàn thành 100% nội dung, chương trình đào tạo đã được phê duyệt, không để xảy ra mất an toàn giao thông và mất an toàn trong các hoạt động; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường của sinh viên dưới 0,02%; cấp ủy, chi bộ tiến hành Đại hội Đảng đúng thủ tục, nguyên tắc, kế hoạch thời gian, bầu cử đúng số lượng, cơ cấu, bảo đảm chất lượng, có trên 90% tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh, có 90% đoàn viên đạt khá và xuất sắc...

Đồng chí PGS, TS Nguyễn Quang Linh, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí PGS, TS Nguyễn Quang Linh, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, lưu ý Đảng ủy Trung tâm cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc, chặt chẽ các nghị quyết của cấp trên cùng với Đại học Huế thực hiện tốt vai trò của đại học vùng và tiến tới xây dựng đại học Huế trở thành đại học quốc gia trong những năm tới.