KẾT QUẢ MÔN HỌC GDQPAN KHÓA 206 TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ KHOA GDTC - ĐẠI HỌC HUẾ