Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế trao Quyết định điều động cán bộ cho Sĩ quan Quân đội biệt phái.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế trao Quyết định điều động cán bộ cho Sĩ quan Quân đội biệt phái.

Ngày 04/4/2022, Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế trao Quyết định điều động cán bộ đối với Đại tá Phạm Danh Nha.

Tại Quyết định số 13/QĐĐ-QK4 ngày 28/3/2022 của Chính ủy Quân khu 4 V/v điều động cán bộ đối với Đại tá Phạm Danh Nha, giảng viên Khoa Chính trị, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế giữ chức vụ Trợ lý khoa học quân sự, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích, kết quả mà đội ngũ sĩ quan biệt phái nói chung và Đại tá Phạm Danh Nha nói riêng đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Trung tâm trong giảng dạy và NCKH trong thời gian qua. Đồng thời tin tưởng rằng dù ở trên vị trí, cương vị công tác nào Đại tá Phạm Danh Nha cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân, tổ chức giao phó.

Nhân dịp này Đại tá Phạm Danh Nha cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, lãnh đạo các Phòng chức năng, Khoa chuyên môn cùng tập thể viên chức, HĐLĐ Trung tâm đã tạo điều kiện, giúp đỡ để bản thân đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian công tác.

Một số hình ảnh:

Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm trao Quyết định điều động cán bộ

ThS Hồ Thanh Thiên, Chủ tịch CĐCS Trung tâm tặng quà chia tay