Tin tức - Sự kiện

Trồng cây đầu Xuân 2021

19/02/2021  

Trồng cây đầu Xuân 2021

Chi tiết →

Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2021

07/01/2021  

Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2021

Chi tiết →

Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020

25/12/2020  

Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020

Chi tiết →

Giới thiệu

Liên kết