Lịch công tác

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
30/11/2021 08:00 Tập huấn trực tuyến văn bằng, chứng chỉ 1. Đ/c Ngô Tấn Việt, trưởng phòng 2. Đ/c Vũ Thị Chung, Phó trưởng phòng 3. Đ/c Trương Đình Toản, chuyên viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại tá Trần Văn Bản, Phó Giám đốc
01/12/2021 07:00 Làm việc theo kế hoạch Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại tá Trần Văn Bản, Phó Giám đốc
02/12/2021 07:00 Làm việc theo kế hoạch Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại tá Trần Văn Bản, Phó Giám đốc
03/12/2021 08:00 Giao ban Trung tâm Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại tá Trần Văn Bản, Phó Giám đốc