STT Tiêu đề Ngày đăng File đính kèm
1 Kết quả điểm môn học GDQPAN trường Đại học Nông lâm 09-06-2021 Tải tập tin
2 Kết quả điểm môn học GDQPAN trường Đại học khoa học 09-06-2021 Tải tập tin
3 Kết quả điểm môn học GDQPAN trường Đại học Phú Xuân 09-06-2021 Tải tập tin
4 Kết quả điểm môn học GDQPAN phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 09-06-2021 Tải tập tin
5 KẾT QUẢ MÔN HỌC GDQPAN KHÓA 208 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ 09-06-2021 Tải tập tin
6 KẾT QUẢ MÔN HỌC GDQPAN KHÓA 210 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ 03-06-2021 Tải tập tin
7 KẾT QUẢ MÔN HỌC GDQPAN KHÓA 209 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ 09-06-2021 Tải tập tin
8 KẾT QUẢ MÔN HỌC GDQPAN KHÓA 207 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ 01-06-2021 Tải tập tin
9 KẾT QUẢ MÔN HỌC GDQPAN KHÓA 205 TRƯỜNG DU LỊCH - ĐẠI HỌC HUẾ 01-06-2021 Tải tập tin
10 KẾT QUẢ MÔN HỌC GDQPAN KHÓA 205 TRƯỜNG ĐH PHÚ XUÂN 01-06-2021 Tải tập tin