STT Tiêu đề Ngày đăng File đính kèm
1 Kết quả khoá 231 trường ĐH Luật, ĐH Huế 12-01-2024 Tải tập tin
2 Kết quả học tập khoá 233 Trường ĐHKT ĐH Huế 12-01-2024 Tải tập tin
3 Kết quả học tẫp khoá 233 Khoa Quốc tế 12-01-2024 Tải tập tin
4 kết quả học tập khoá 232 12-01-2024 Tải tập tin
5 Kết quả học tập khoá 230 trường Đại học Y dược 02-10-2023 Tải tập tin
6 Kết quả học tập khoá 230 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ 02-10-2023 Tải tập tin
7 Kết quả học tập khoá 230 Khoa Giáo dục thể chất 02-10-2023 Tải tập tin
8 Kết quả học tập khoá 229 Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế 02-10-2023 Tải tập tin
9 kết quả học tập khoá 229 Đại học Nông lâm, Đại học Huế 02-10-2023 Tải tập tin
10 Danh sách sinh viên trường Đại học Phú Xuân chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ GDQPAN 07-06-2023 Tải tập tin