Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

27/07/2023   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

Chi tiết →

Đại hội Công đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

22/05/2023   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Đại hội Công đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chi tiết →

Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế, nhiệm kỳ 2022 - 2025

17/08/2022   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi tiết →