Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế V/v tổ chức đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ngày 16/8/2022, tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế, chi bộ Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự chỉ đạo có đồng chí Lê Kim Anh – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc trung tâm và các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội chi bộ được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đ/c Ngô Tấn Việt, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày báo cáo chính trị tại đại hội

Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ và kiểm điểm của Bio1 thư và Phó Bí thư  nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 của chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện: Các báo cáo đã nêu bật được những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, về công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; trong lãnh đạo hoạt động của Phòng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động; lãnh đạo về thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng; công tác xây dựng chi bộ và các chi hội đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, chi bộ Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng đã lãnh đạo các hoạt động chuyên môn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Báo cáo của chi bộ cũng đã nêu bật được vai trò trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ ra những khiếm khuyết để tiếp tục tự hoàn thiện, phấn đấu đạt với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Đ/c Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Kim Anh – Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra các nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025; đồng chí yêu cầu sau đại hội, chi bộ cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng Quy chế làm việc và Kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn của chi bộ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đ/c Vũ Thị Chung được đại hội bầu chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã tiến hành bầu đồng chí Vũ Thị Chung làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Tặng hhoa chúc mừng chia tay Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Một số hình ảnh của đại hội:

Tham luận tại đại hội

Tham luận tại Đại hội

Đại hội bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thông qua Nghị quyết của Đại hội

Chụp ảnh lưu niệm