Đại hội Công đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 22/5/2023, Công đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c PGS.TS Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế, Phó Bí thư, Phụ trách Đảng uỷ Đại học Huế; đ/c PGS.TS Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế, Chánh văn phòng Đảng uỷ, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế; Đ/c Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Trung tâm; Đ/c Thượng tá Nguyễn Xuân Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm và 55 đại biểu là đoàn viên công đoàn cũng có mặt đông đủ.
Đ/c PGS.TS Nguyễn Duân, Chủ tịch CĐ Đại học Huế phát biểu chỉ đạo tại đại hội
 
Đại hội Công đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, viên chức, người lao động, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng cao nhất của đoàn viên, người lao động tại cơ sở. Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung quan trọng của Đại hội: kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2017-2023; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023; bầu Ban Chấp hành công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí PGS.TS Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế ghi nhận: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, BCH Công đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Phát huy tốt vai trò chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Luôn chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ 2017-2023 và các nhiệm vụ chính trị của đảng ủy.
Đ/c Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội
 
Cũng tại Đại hội, đồng chí Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Trung tâm đã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích, những đóng góp của Công đoàn trung tâm trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, đề nghị các thành viên Công đoàn trung tâm cần đoàn kết, đoàn kết hơn nữa; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên Công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học, các hoạt động phong trào; nâng cao ý thức tự giác, nỗ lực, phấn đấu tích cực, phát huy hết khả năng, trí tuệ, thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Trung tâm.
Đ/c PGS.TS Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế tặng hoa chúc mừng
 
Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Công đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm có 07 đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn Anh, Ngô Thị Phượng, Tô Thị Linh, Hà Ngọc Phi, Trần Minh Quyền, Phan Văn Việt, Hoàng Thị Lý. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội công đoàn Đại học Huế gồm 05 đoàn viên Công đoàn.
Tại phiên họp lần thứ nhất, BCH Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu Đ/c Trần Minh Quyền giữ chức vụ Chủ tịch; Đ/c Phan Văn Việt giữ chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT.
Đại hội Công đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Toàn thể cán bộ đoàn viên, cán bộ viên chức, người lao động Công đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028

Một số hình ảnh của đại hội

Đ/c Hồ Thanh Thiên, Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 trình bày Báo cáo trước đại hội

Họp BCH phiên thứ nhất bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT

Đ/c PGS.TS Nguyễn Duân, Chủ tịch CĐ ĐH Huế tặng hoa chúc mừng đại hội

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí thôi tham gia BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự đại hội