Đại hội Chi bộ Khoa Quân sự nhiệm kỳ 2022-2025

15/08/2022   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Đại hội Chi bộ Khoa Quân sự nhiệm kỳ 2022-2025

Chi tiết →

CHI BỘ PHÒNG HẬU CẦN, TÀI CHÍNH, KỸ THUẬT, TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH – ĐẠI HỌC HUẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 - 2025

01/08/2022   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

CHI BỘ PHÒNG HẬU CẦN, TÀI CHÍNH, KỸ THUẬT, TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH – ĐẠI HỌC HUẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Chi tiết →

Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính, Tổ chức, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế, nhiệm kỳ 2022 - 2025

29/07/2022   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính, Tổ chức, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi tiết →

Đại hội Chi bộ Khoa Chính trị nhiệm kỳ 2022 - 2025

23/07/2022   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Đại hội Chi bộ Khoa Chính trị nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi tiết →

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII của Đảng

13/06/2022   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII của Đảng

Chi tiết →