Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2021

07/01/2021   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2021

Chi tiết →

Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020

25/12/2020   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020

Chi tiết →

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng Hành chính, Tổ chức

21/12/2020   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng Hành chính, Tổ chức

Chi tiết →

HỘI THẢO KHOA HỌC “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC CHO SINH VIÊN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ”

21/12/2020   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

HỘI THẢO KHOA HỌC “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC CHO SINH VIÊN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ”

Chi tiết →

Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2022

26/02/2020   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chi tiết →