HỘI THẢO KHOA HỌC “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC CHO SINH VIÊN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ”

Ngày 21/12/2020, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN)– Đại học Huế đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế”        

Chủ trì Hội thảo Đ/c Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm; Đ/c Đại tá Trần Văn Bản, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đ/c Đại tá Trần Văn Bản, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh: Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng đề cập đến vấn đề đổi mới nền giáo dục “Đổi mới khung chương trình, quan tâm hơn đến yêu cầu tăng cường kỹ năng sống, giảm tải nội dung trong các bậc học phổ thông; nâng cao kiến thức chuyên sâu và tác phong công nghiệp trong đào tạo nghề; phát huy tư duy sáng tạo, năng lực tự nghiên cứu ở bậc đại học. Đổi mới mục tiêu, nội dung, hình thức kiểm tra, thi và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo. Phát triển giáo dục đại học theo hướng hình thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng và cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành. Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thu hút các nhà khoa học tham gia giảng dạy”.

 

Chủ trì Hội thảo Đ/c Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm; Đ/c Đại tá Trần Văn Bản, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm
             Hội thảo có sự tham gia tích cực của các nhà giáo, nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các cán bộ quản lí, giảng viên ở Trung tâm và các Khoa, trường đại học thành viên của Đại học Huế. Ban biên tập Hội thảo đã nhận được hơn 40 bài tham luận gửi về từ các đơn vị khác nhau. Với số lượng bài viết và biên độ lan tỏa đủ để khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng cũng như tinh thần đầy trách nhiệm, nhiệt huyết của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đối với cuộc Hội thảo lần này.....

Các bài viết đã tập trung vào những chủ đề chính sau:

 1. Về nâng cao chất lượng đào tạo;

Với chủ đề này đã có nhiều bài viết của tác giả đề cập, nổi lên của tác giả Đại tá Trần Văn Bản, đã đưa ra kết quả đào tạo giáo viên GDQP-AN và một số giải pháp nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ giảng viên trong thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa tập trung một số giải pháp và kiến nghị đổi mới nội dung, chương trình giáo dục các học phần. Các tác giả Trung tá Nguyễn Văn Minh, Cử nhân Lê Văn Long, Cử nhân Nguyễn Tiến Anh làm rỏ hơn một số giải pháp thiết thực nâng cao chất lương giáo dục đào tạo. Đồng tác giả ThS Nguyễn Văn Lợi, ThS Nguyễn Quang Tùng, Khoa Giáo dục Thể chất đưa ra những kỹ năng sư phạm cần được hình thành ở sinh viên.

Đồng thời, qua chủ đề này còn có các tác giả với cách nhìn cụ thể hơn: Tác giả Thượng tá Ngô Tấn Việt với nội dung kỹ thuật bắn súng, Cử nhân Trần Đình Giai với điều lệnh đội ngũ, Thiếu tá Nguyễn Tiến Đồng đi sâu vào nội dụng huấn luyện chiến thuật “Từng người và tổ Bộ binh”, Cử nhân Tô Thị Linh với ứng dụng giảng dạy trực tuyến trong Đào tạo giáo viên.

2. Về bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống;

Vai trò của giảng viên trong việc bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống cho sinh viên. Các tác giả Cử nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh, Cử nhân Đỗ Thị Ngọc Hà, Cử nhân Phạm Phước Tuyền CỬ NHÂN Nguyễn Thị Nguyệt đề cập đến tầm quan trọng của đạo đức lối sống và làm rõ một số giải pháp xây dựng môi trường văn hóa học đường chuẩn mực.

Đặc biệt để tạo động lực phấn đấu cho đội ngũ sỹ quan, Đai tá Lê Kim Anh đã lưu ý năm vấn đề cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đang giảng dạy, công tác tại Trung tâm

3. Về đổi mới phương pháp dạy học:

Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh Đại tá Phạm Danh Nha đã có cái nhìn tinh tế về sự cần thiết phải đổi mới; Thượng tá Nguyễn Huy Minh với nội dung đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động lĩnh hội của người học. Cùng với chủ đề này các tác giả, Cử nhân Trần Minh Quyền, ThS Lê Hải Yến, Cử nhân Đinh Thị Thanh Tuyền, ThS Hà Ngọc Phi, Cử nhân Trương Đình Toản đè xuất một số giải pháp thiết thực đổi mới phương pháp dạy học.

4. Về nâng cao rèn luyện kỹ năng và tự học cho sinh viên:

Với chủ đề này có 06 bài viết: Tác giả Cử nhân Lê Công Dưỡng với phát huy khả năng tự học và đổi mới phương pháp học tập phù hợp chương trình đào tạo, Cử nhân Nguyễn Ngọc Thành với nội dung học tập theo nhóm, các tác giả Cử nhân Nguyễn Đình Duy Tín, Cử nhân Trần Văn Tiến, ThS Vũ Thị Chung, Cử nhân Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa đề cập đến nâng cao khả năng tự học và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên.

5. Về xây dựng môi trường văn hóa, định hướng tư tưởng:

Liên quan đến chủ đề này có tác giả Cử nhân Trần Thị Thúy Hồng với bài viết xây dựng môi trường văn hóa giáo dục quân sự cho snh viên coi đây là một nội dung có ý nghĩa quan trọng trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tác giả Nguyễn Công Hùng  nêu lên tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Có thể thấy được sự phong phú, đa dạng từ cách tiếp cận khác nhau theo từng nhóm chủ đề tham luận. Hy vọng thông qua các báo cáo cụ thể của từng tác giả, nhất là các ý kiến tham luận, thảo luận. Hội thảo sẽ có nhiều ý kiến tham luận cùng nhau trao đổi để Hội thảo góp thêm phần sinh động và thiết thực. Qua các nguồn tư liệu, các ý kiến thảo luận, đánh giá phân tích, trao đổi của các đồng chí tại cuộc Hội thảo này sẽ bổ sung thêm nhiều kiến thức, lý luận quan trọng cho việc nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng - an ninh đóng góp một phần sức lực vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay..

Đồng chí Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu tổng kết, bế mạc tại Hội thảo

  

        

Tổng kết, bế mạc hội thảo, Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm đánh giá cao sự đóng góp của các nhà giáo, nhà khoa học tham gia hội thảo. Đồng thời khẳng định hội thảo lần này là một hoạt động mang tính nghiên cứu khoa học nghiêm túc, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm của các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý trong việc nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng - an ninh hiện nay. Với tinh thần khách quan, khoa học, bằng sự nhiệt tình và trách nhiệm của các nhà giáo, nhà khoa học, hội thảo đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.