Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2021

Sáng ngày 07/01/2021, Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2021. Trung tá Lê Văn Lĩnh - Phó chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh, PGS.TS Huỳnh Văn Chương,  Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Cgu3 tịch Hội đồng Đại học Huế, Giám đốc Đại học Huế dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế đã tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong đó nổi lên là đã thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ môn học giáo dục QP&AN cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn. Trong năm đã đào tạo được 8 khóa học với số lượng 7.207 sinh viên, đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho 22 sinh viên. Bên cạnh đó Đảng ủy cũng tập trung lãnh đạo tốt việc xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng tốt kế hoạch đào tạo, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đã triển khai thực hiện một đề tài cấp Đại học Huế và 4 đề tài cấp cơ sở. Đặc biệt trong quá trình bùng phát dịch Covid – 19, Trung tâm Giáo dục quốc phòng được giao nhiệm vụ thành lập 1 khung cách ly và đã tổ chức tiếp nhận gần 2000 công dân đảm bảm an toàn về mọi mặt. Công tác xây dựng Đảng bộ thường xuyên được chú trọng, nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

  Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế xác định tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm trong đó tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo cho môn học giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên đạt kết quả, chất lượng tốt, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đề tài để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy cho các sinh viên đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí PGS, TS Nguyễn Quang Linh, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, lưu ý Đảng ủy Trung tâm cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc, chặt chẽ các nghị quyết của cấp trên cùng với Đại học Huế thực hiện tốt vai trò của đại học vùng và tiến tới xây dựng đại học Huế trở thành đại học quốc gia trong những năm tới.