Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/ĐU, ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Đảng ủy Đại học Huế về một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch số 62-KH/ĐU ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII. Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế. Ngày 25/02/2020, tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế, chi bộ Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự chỉ đạo có đồng chí Trần Văn Bản – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc trung tâm và các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội chi bộ được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ và kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ 2018 - 2020; phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 của chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện: Các báo cáo đã nêu bật được những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, về công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; trong lãnh đạo hoạt động của Phòng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động; lãnh đạo về thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng; công tác xây dựng chi bộ và các chi hội đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, chi bộ Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng đã lãnh đạo các hoạt động chuyên môn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo của chi ủy chi bộ cũng đã nêu bật được vai trò trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ ra những khiếm khuyết để tiếp tục tự hoàn thiện, phấn đấu đạt với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Văn Bản – Phó Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2020. Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra các nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng chí yêu cầu sau đại hội, chi ủy, chi bộ cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng Quy chế làm việc và Kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn của chi bộ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã tiến hành bầu ra Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Ngô Tấn Việt được đại hội bầu tái đắc cử Bí thư, đồng chí Vũ Thị Chung tái đắc cử Phó Bí thư. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.