STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 CT2 06/08/2020 Bài giảng Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia Tải tập tin
2 CT1 06/08/2020 Bài giảng Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp Tải tập tin
3 CT12 01/08/2020 Bài giảng Kết hợp phát triển KTXH với tăng cường củng cố QPAN Tải tập tin
4 CT11 01/08/2020 Bài giảng Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc VNXHCN Tải tập tin
5 CT10 01/08/2020 Bài giảng Nghệ thuật quân sự Việt Nam Tải tập tin
6 CT9 01/08/2020 Bài giảng Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Tải tập tin
7 CT8 01/08/2020 Bài giảng Xây dựng nền quốc phòng toàn dân Tải tập tin
8 QS01 01/08/2020 Bài giảng Thuốc nổ Tải tập tin
9 QS04 01/08/2020 Bài giảng Điều lệnh đội ngũ Tải tập tin
10 QS03 01/08/2020 Bài giảng Phòng chống Vũ khí hủy diệt lớn Tải tập tin