STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
CT12 01/08/2020 Bài giảng Kết hợp phát triển KTXH với tăng cường củng cố QPAN Tải tập tin
CT11 01/08/2020 Bài giảng Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc VNXHCN Tải tập tin
CT10 01/08/2020 Bài giảng Nghệ thuật quân sự Việt Nam Tải tập tin
CT9 01/08/2020 Bài giảng Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Tải tập tin
CT8 01/08/2020 Bài giảng Xây dựng nền quốc phòng toàn dân Tải tập tin
CT5 31/07/2020 bài giảng Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội Tải tập tin
QS8 31/07/2020 bài giảng từng người trong chiến đấu tiến công Tải tập tin
QS7 31/07/2020 Từng người trong chiến đấu phòng ngự Tải tập tin
CT4 01/08/2020 Bài giảng Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng VKCNC Tải tập tin
CT3 01/08/2020 Bài giảng Phòng chống chiến lược DBHB, BLLĐ của các thế lực thù địch chống phá CMVN Tải tập tin
CT2 06/08/2020 Bài giảng Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia Tải tập tin
CT1 06/08/2020 Bài giảng Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp Tải tập tin
QS6 31/07/2020 Bài giảng Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh Tải tập tin
QS01 01/08/2020 Bài giảng Thuốc nổ Tải tập tin
QS05 01/08/2020 Cấp cứu ban đầu vết thương Tải tập tin
QS04 01/08/2020 Bài giảng Điều lệnh đội ngũ Tải tập tin
QS03 01/08/2020 Bài giảng Phòng chống Vũ khí hủy diệt lớn Tải tập tin
QS02 01/08/2020 Bài giảng Sử dụng bản đồ địa hình quân sự Tải tập tin