Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn giáo dục các cấp và kỹ năng nghiệp vụ đối với cán bộ là công tác kiểm tra giám sát của CĐGD các cấp, ngày 25/12/2020, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam tổ chức hội thi Tìm hiểu về công tác kiểm tra giám sát công đoàn theo hình thức trực tuyến. Hội thi có sự tham gia của 69 đội thi đến từ các đại học, trường đại học và cao đẳng sư phạm trong các khối thi đua của CĐGD Việt Nam.

Hội thi có 2 phần gồm: phần thi chào hỏi và phần thi trắc nghiệm.
Ngay từ ngày đầu nhận được Kế hoạch số 306/KH-CĐN ngày 04/12/2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn cơ sở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế đã thực hiện thành lập đội thi gồm các đồng chí: đồng chí Nguyễn Tiến Đồng, Chủ nhiệm UBKT (đội trưởng); đồng chí Trương đình Toản, UV UBKT; đồng chí Hà Ngọc Phi, Ủy viên BCH CĐCS.
Sau thời gian luyện tập, đội thi đã hoàn thành nội dung phần thi chào hỏi và phần thi trắc nghiệm đung theo Kế hoạch đã đề ra.

Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức không chỉ tạo ra điều kiện để cán bộ uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại đơn vị mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ uỷ ban kiểm tra và cán bộ công đoàn các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra và tổ chức công đoàn.

 

 

 

Các cổ động viên tham gia cổ vũ đội thi

 

Các đ/c lãnh đạo Trung tâm, Trưởng các phòng chức năng,

các Khoa chuyên môn theo dõi Hội thi