Đại hội Chi bộ Khoa Chính trị nhiệm kỳ 2022 - 2025

          Sáng ngày 23/7/2022, tại Phòng chuyên dùng Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế, Chi bộ Khoa Chính trị đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự đại hội có đồng chí Lê Kim Anh – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm.

     Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra. 

Quang cảnh đại hội

Khoa Chính trị được thành lập theo Quyết định số 855-QĐ/ĐHH ngày 10/8/2017 của Giám đốc Đại học Huế trên cơ sở chia tách Khoa Giáo viên thành 02 Khoa Quân sự và Khoa Chính trị. Hiện nay, Chi bộ có 10 đảng viên trên tổng số 11 viên chức, người lao động. Chi bộ và toàn thể viên chức, người lao động Khoa Chính trị đã đoàn kết, thống nhất thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đại hội chi bộ đã đề ra. Hàng năm, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

          Khoa Chính trị đã đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm đó là giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho trên 20 khóa sinh viên các trường thành viên và các trường Cao đẳng trọng cụm liên kết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với chất lượng bình quân có trên 90% sinh viên đạt yêu cầu; triển khai thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho hơn 100 học viên là cán bộ các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Đại học Huế, kết quả đánh giá 100% đạt yêu cầu. Các giảng viên trong Khoa đã thực hiện tốt công tác chuyên môn, công tác nghiên cứu khoa học, có 02 đồng chí tham gia thi giảng viên giỏi cấp Bộ đạt giải cao. Ngoài ra một số đồng chí tham gia viết bài, tạp chí được đăng trong các kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia; tạp chí Thông tin quân sự và quốc phòng; Tham gia và hoàn thành tốt các đề tài NCKH; 01 đồng chí hoàn thành chủ nhiệm 01 đề tài cấp Đại học Huế; 02 đồng chí hoàn thành chủ nhiệm 01 đề tài cấp cơ sở.; 03 đồng chí hoàn thành xong chương trình thạc sĩ...

     Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra. Đồng thời, có các kiến nghị, đề xuất, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Trung tâm. 

    Bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội cũng đã nghiêm túc, dân chủ xem xét lựa chọn 3 đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 và bầu ra các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Huy Minh tái đắc cử chức vụ Bí thư Chi bộ; Đồng chí Trần Văn Tiến được đại hội bầu vào chức vụ Phó Bí thư; Đồng chí Nguyễn Tiến Anh làm chi ủy viên.

         Cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Kim Anh – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Chi bộ Khoa Chính trị. Đây là Đại hội đầu tiên trong 05 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm. Đồng thời, đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Chi bộ cùng tập thể Khoa Chính trị đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và lưu ý Chi bộ Khoa Chính trị trong nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Chi bộ đã đề ra, góp phần nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của Trung tâm trong thời gian tới.

Đ/c Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Chi bộ chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tham dự đại hội