STT Tiêu đề Ngày đăng File đính kèm
1 Danh sách sinh viên trường ĐHKH, ĐH Huế chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ GDQPAN 07-06-2023 Tải tập tin
2 Sinh viên chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ khoá 227 Trường Du lịch, Đại học Huế 19-05-2023 Tải tập tin
3 Sinh viên chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ khoá 227 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 19-05-2023 Tải tập tin
4 Sinh viên chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ khoá 226 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 19-05-2023 Tải tập tin
5 Sinh viên chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ khoá 223 Khoa Quốc tế, Đại học Huế 19-05-2023 Tải tập tin
6 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 221 21-03-2023 Tải tập tin
7 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 220 21-03-2023 Tải tập tin
8 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 219 21-03-2023 Tải tập tin
9 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 21-03-2023 Tải tập tin
10 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 217 21-03-2023 Tải tập tin