Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế

Chương trình Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế:

Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, số 161 Nguyễn Khoa Văn, P. Phú Bài, TX. Hương Thủy, TT Huế

- 7 giờ 30 phút : đón tiếp đại biểu

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Diễn văn kỷ niệm của Giám đốc Trung tâm.

- Khen thưởng, đón Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

- Phát biểu và tặng hoa của lãnh đạo cấp trên

- Phát biểu đại diện nguyên cán bộ, lãnh đạo Trung tâm

- Phát biểu đại diện sinh viên

- Chào cờ,  bế mạc

Video kỷ niệm 20 năm thành lập TT Giáo dục Quốc Phòng và An ninh - Đại học Huế.