Đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành chương trình môn học GDQP&AN cho sinh viên Trường Đại học Luật (khóa 213) và sinh viên Trường Du lịch, Đại học Huế (khóa 218)

Đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành chương trình môn học GDQP&AN cho sinh viên Trường Đại học Luật (khóa 213) và sinh viên Trường Du lịch, Đại học Huế (khóa 218)

Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2022, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Đại học Huế tổ chức biên chế khóa học 213 cho gần 800 sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Do dịch bệnh kéo dài và phức tạp, đây là khóa học trực tiếp thứ 2 của năm học 2021 - 2022 theo Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. Bên cạnh đó, Trung tâm đồng thời tiến hành giảng dạy trực tuyến những môn học lý thuyết cho 581 sinh viên của Trường Du lịch, Đại học Huế.

Để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Đảng ủy, Ban Giám đốc tăng cường các biện pháp lấy mẫu test nhanh Covid, sàng lọc ngay buổi tập trung đầu tiên và lấy mẫu mỗi lần 3 đến 5 ngày tiếp theo. Qua 02 tuần được học tập, rèn luyện, sinh hoạt, các em sinh viên được tiếp cận với các mô hình, học cụ, cách lấy điểm ngắm của súng tiểu liên AK, cách ném lựu đạn, kỹ thuật tiến công, phòng ngự đánh chiếm lô cốt, xe tăng, một số kiến thức về điều lệnh quản lý bộ đội và thực hiện đầy đủ các chế độ trong ngày, tuần đảm bảo thực hiện tốt 5K phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, Ban Thanh tra nhân dân tăng cường kiểm tra hàng ngày chất lượng bữa ăn của sinh viên, chỉ đạo trực tiếp Phòng Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật thay đổi thực đơn và công khai tài chính hàng ngày để đảm bảo sức khỏe cho sinh viên học tập, rèn luyện trong thời gian học tập tại Trung tâm.

Bảo dưỡng vũ khí, trang thiết bị

Kiểm tra công tác giảng dạy tại nhà tập bắn

Một buổi học chiến thuật 

Sinh viên xếp hàng trước giờ ăn cơm

Sinh viên trong giờ ăn cơm tại bếp ăn tập thể