Hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

           Ngày 28/9/2021, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021 để đánh giá những kết quả đã thực hiện được, những tồn tại khó khăn vướng mắc trong năm học vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 44 của Chính phủ và kết luận 51 của Ban Bí thư về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí PGS, TS Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế kiêm Giám đốc Trung tâm;

       Năm học 2020 – 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đã tác động đến quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cán bộ, viên chức, lao động tại Trung tâm. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm đào tạo môn học GDQP&AN, khung cách ly T5 tổ chức kích hoạt 2 đợt để đón công dân về cách ly theo kế hoạch của cấp trên. Tuy gặp nhiều khó khăn song với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức, lao động đã hoàn thành cơ bản tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

           Về công tác chính trị, tư tưởng: Đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; tổ chức học tập, quán triệt cho 100% cán bộ, đảng viên Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05/BCT về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

         Về công tác đào tạo, quản lý sinh viên và nghiên cứu khoa học: Thực hiện chương trình đào tạo theo Thông tư 31 ngày 12/9/2012 và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo Thông tư liên tịch số 18 ngày 08/9/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐTBXH. Chỉ đạo đội ngũ giảng viên, giáo viên chuẩn bị đề cương chi tiết, giáo án, bài giảng và đã được Hội đồng khoa học đào tạo thông qua theo Thông tư số 05/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trong năm học đã nghiệm thu được 03 đề tài cấp cơ sở kết quả đạt khá, đang tiếp tục thực hiện 01 đề tài cấp Đại học Huế và thông qua 3 đề tài cấp cơ sở. Tích cực tham gia các bài báo khoa học gửi ở các hội thảo và các tạp chí của ngành đạt kết quả tương đối cao.

           Về công tác tổ chức cán bộ: Thực hiện đề án vị trí việc làm giai đoạn 2019 – 2021 tổ chức thi tuyển, tiếp nhận 10 viên chức trong đó 07 ngạch giảng viên, 03 ngạch chuyên viên. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 – 2026.

          Về công tác Hậu cần tài chính và đảm bảo cơ sở vật chất: Công tác quản lý, sửa chữa cơ sở vật chất bảo đảm nơi ăn, ở cho hơn 7000 lượt SV, tăng cường giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn; cấp phát, sử dụng, thu hồi vũ khí an toàn, kịp thời. Thực hiện tốt công tác y tế phòng dịch, theo dõi vệ sinh không để dịch bệnh xảy ra. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thu - chi tài chính theo quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo nguyên tắc, đúng thủ tục và kịp thời. Tích cực khai thác kinh phí đầu tư cho 1 số hạng mục chống xuống cấp, sữa chữa nhà ở, nhà tập bắn, thao trường bãi tập, mua sắm ô tô 7 chổ ngồi, màn hình led, tivi, máy tính. … Kinh phí hơn 5 tỉ đồng.

          Về công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua khen thưởng: Công tác thanh tra pháp chế xây dựng kế hoạch thanh tra thi cho 09 khóa học bảo đảm nghiêm túc. Ban thanh tra nhân dân phối hợp trực ban Trung tâm tổ chức kiểm tra, giám sát 05 lượt về chất lượng bữa của SV và các hoạt động dịch vụ khác tại đơn vị.

Ngoài những thành tựu trên, báo cáo tổng kết cũng thẳng thắn thừ nhận những hạn chế, nguyên nhân cần được khắc phục như việc chấp hành nội quy đơn vị, tính tự giác, tinh thần trách nhiệm trong công tác của một số cán bộ, viên chức, lao động chưa cao. Chất lượng một số bài nghiên cứu khoa học nhìn chung còn thấp, vẫn còn  giảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định. Chất lượng đào tạo một số khóa chưa đạt theo mục tiêu đề ra. Số sinh viên vi phạm quy chế thi còn nhiều. Kết quả thi các khóa học đào tạo online còn thấp...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, tại Hội nghị đã thảo luận vào các vấn đề then chốt và tìm ra các biện pháp hữu hiệu có lộ trình thực hiện cụ thể, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm có tính bứt phá phù hợp với điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cũng tại Hội nghị, Giám đốc Trung tâm đã biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, lao động trên mọi cương vị công tác, nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm lần thứ VI, quyết tâm xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: