Hội thảo khoa học Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bài học lịch sử

Ngày 26/01/2017, Đại học Huế tổ chức Hội thảo “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bài học lịch sử”. Tham dự Hội thảo có Thiếu tướng Nguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tỉnh Thừa Thiên Huế; lãnh đạo các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Huế và các học giả, nhà khoa  học, các nhân chứng lịch sử.

 

 Hội thảo “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bài học lịch sử” 

Cách đây đúng nửa thế kỷ, quân và dân ta đã tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, giáng đòn bất ngờ, táo bạo vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải giải quyết chiến tranh bằng chính trị. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã đi vào lịch sử của dân tộc như một bản anh hùng ca bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đồng thời để lại cho các thế hệ sau bài học kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật quân sự để vận dụng, phát triển trong điều kiện mới của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Hội thảo là một diễn đàn khoa học để các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử công bố, thảo luận những kết quả nghiên cứu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy; tiếp tục làm rõ hơn những vấn đề về lý luận, thực tiễn, những nét đặc sắc, sáng tạo trong tổ chức thực hiện và giá trị lịch sử, bài học kinh nghiệm; góp thêm tư liệu, nhằm khẳng định giá trị lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Hội thảo đã nhận được nhiều sự quan tâm của các học giả, nhân chứng lịch sử khắp nơi trong cả nước. Nhiều tham luận gửi về và Ban Tổ chức đã chọn lọc 40 tham luận đưa vào kỷ yếu Hội thảo. Các tham luận đề cập nhiều vấn đề trong đó chủ yếu tập trung vào 5 chủ đề chính: Chủ đề 1: những vấn đề chung, các tham luận đề cập đến chủ trương của Đảng về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy như tham luận “Chủ trương của Đảng về tổng công kích, khởi nghĩa ở miền Nam 1963 – 1968” của tác giả Nguyễn Văn Hoa; “Tầm nhìn chiến lược chiến tranh của Đảng nhìn từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968” của hai tác giả Nguyễn Duy Hới và Nguyễn Hoàng Huế…; Chủ đề 2: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở các địa phương như Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Lạt, Gia Lai, Nha Trang, Quảng Trị,...; Chủ đề 3: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy nhìn từ nước Mỹ, với cách tiếp cận và nhìn nhận từ nhiều phương diện ở Mỹ về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta; Chủ đề 4: Các hồi ký liên quan đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy với các tham luận như “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Huế qua Hồi ký ‘Đất nước vào Xuân’ của Thiếu tướng Lê Chưởng” của tác giả Hoàng Thị Anh Đào, “Nhớ về Tết Mậu Thân 1968” của tác giả Nguyễn Đắc Xuân…; Chủ đề 5: Bài học lịch sử và giá trị hiện thực với các tham luận “Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968: Bài học ‘không thể đùa với khởi nghĩa’ của tác giả Trần Ngọc Long, “Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và bài học lịch sử” của tác giả Phạm Danh Nha, “Ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 và sự vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay” của tác giả Nguyễn Xuân Khoát…

Tại Hội thảo có 6 tham luận được lựa chọn trình bày: “Chủ trương của Đảng về tổng công kích tổng khởi nghĩa ở miền Nam “1963 – 1968” của TS. Nguyễn Văn Hoa, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Huế, “Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Huế của ông Nguyễn Văn Quang, Nguyên Bí thư Thành ủy Huế, “An ninh Trị Thiên Huế - mũi nhọn sắc bén trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968” của Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế, “Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: Bài học “không được đùa với khởi nghĩa” của PGS.TS. Trần Ngọc Long, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam… Hội thảo đã nghe nhiều ý kiến phát biểu của các nhân chứng lịch sử ôn lại những năm tháng hào hùng, những thời khắc lịch sử và chia sẽ những thông tin thực tế trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Thừa Thiên Huế và các tỉnh. 

Một số hình ảnh của Hội thảo:

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế khai mạc Hội thảo

 

Đại biểu tham dự Hội thảo

 

Thiếu tướng Nguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh phát biểu tại Hội thảo

 

Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

 

PGS.TS. Trần Ngọc Long, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam trình bày tham luận

 

TS. Nguyễn Văn Hoa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trình bày tham luận

 

Ông Nguyễn Văn Quang, Nguyên Bí thư Thành ủy Huế, trình bày tham luận

 

Ông Nguyễn Đắc Xuân, Nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử trong phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Huế những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước phát biểu

 

 

Bà Hoàng Thị Nở, “Tiểu đội 11 cô gái Sông Hương”, nhân chứng lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 phát biểu 

Trần Đức