HỘI THẢO KHOA HỌC "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI"

               Ngày 16/12/2019, tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TP HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI”.

             Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng đề cập đến vấn đề đổi mới nền giáo dục “Đổi mới khung chương trình, quan tâm hơn đến yêu cầu tăng cường kỹ năng sống, giảm tải nội dung trong các bậc học phổ thông; nâng cao kiến thức chuyên sâu và tác phong công nghiệp trong đào tạo nghề; phát huy tư duy sáng tạo, năng lực tự nghiên cứu ở bậc đại học. Đổi mới mục tiêu, nội dung, hình thức kiểm tra, thi và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo. Phát triển giáo dục đại học theo hướng hình thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng và cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành. Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thu hút các nhà khoa học tham gia giảng dạy”.

          Với mục đích tạo diễn đàn học thuật để các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế trao đổi, thảo luận các giải pháp cơ bản thực hiện những nhiệm vụ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giảng viên của 2 Trung tâm. Ngoài ra nhằm khích lệ, động viên, đẩy mạnh phong trào hoạt động nghiên cứu khoa học để áp dụng vào trong thực tiễn, đề xuất tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng đào tạo. Báo cáo những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất về nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý, học tập, xây dựng đội ngũ giảng viên, rèn luyện sinh viên và trang bị cơ sở vật chất cho môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.Trao đổi và thảo luận các giải pháp cơ bản thực hiện những nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên ngành và liên ngành theo định hướng phát huy tích cực sáng tạo của người học. Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học gắn liền với nghiên cứu khoa học, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, hoạt động ngoại khóa thuộc chuyên ngành giáo dục quốc phòng và an ninh.

            Mặc dù trong thời gian ngắn nhưng Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học, các đồng chí giảng viên, cán bộ quản lý của 2 trung tâm đã gửi 32 bài tham luận. Các nội dung tham luận đã đề cập đến các nội dung về nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới trong đó tập trung đi sâu vào các vấn đề: Nâng chất lượng giáo dục và rèn luyện đối với công tác quản lý sinh viên; tăng cường vai trò cấp ủy Đảng, tổ chức quần chúng đối với nhiệm vụ giảng dạy QPAN; xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy QPAN; quản lý, rèn luyện sinh viên ngoài giờ lên lớp;tăng cường cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ giảng dạy QPAN; sự tác động cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với nhiệm vụ giáo dục QPAN... Có thể thấy được sự phong phú, đa dạng từ cách tiếp cận khác nhau theo tùng nhóm chủ đề tham luận. Hy vọng thông qua các báo cáo cụ thể của từng tác giả, nhất là các ý kiến tham luận, thảo luận. Hội thảo có nhiều ý kiến tham luận cùng nhau trao đổi để Hội thảo góp thêm phần sinh động và thiết thực. Qua các nguồn tư liệu, các ý kiến thảo luận, đánh giá phân tích, trao đổi của các tác giả, nhà nghiên cứu tại cuộc Hội thảo này sẽ bổ sung thêm nhiều kiến thức, lý luận quan trọng cho việc nghiên cứu và giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh đóng góp một phần sức lực vào sự  nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình hiện nay.

Một số hình ảnh của Hội thảo

Đ/c Đại tá Lê Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm GDQP&AN - ĐH Huế tặng quà lưu niệm cho Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - ĐHQG HCM