Hội thảo khoa học Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới

Ngày 19/7/2019, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh - Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đồng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới”. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế, Giám đốc Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế; TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Huế đã dự hội thảo.

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Gi ám đốc Đại học Huế, Gi ám đốc Trung tâm GDQP & AN phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

 

Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới nhìn chung được tiến hành chủ động, tích cực và đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, một số ít cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên chưa nắm chắc, còn băn khoăn, lo lắng dẫn đến nhận thức chưa đúng, chưa thống nhất về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Trong bối cảnh tình hình mới, sự bùng nổ thông tin của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, trang bị kiến thức và kỹ năng để cán bộ viên chức và sinh viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì vậy, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh - Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, các  nhà khoa học của Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế; Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế; Trường ĐH Quảng Bình ... đã có bài tham dự hội thảo.

 

 

 

Ban Biên tập đã nhận được 40 bài tham dự xoay quanh các chủ đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Sự tác động của tình hình thế giới, khu vực đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XNCN; Nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc trong giáo dục quốc phòng an ninh; Tăng cường củng cố bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

 

 

Tại hội thảo, các báo cáo Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong hội nhập quốc tế của XHCN Việt Nam hiện nay (TS. Nguyễn Văn Thắng, Giảng viên Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế ; Sự tác động của tình hình quốc tế đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam (Thượng tá, ThS. Đinh Trọng Tuấn, Trung tâm GDQP&AN, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội); các báo cáo chuyên đề của Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế và Trung tâm GDQP&AN, Đại học Huế. Các đại biểu cũng đã thảo luận xung quanh các vấn đề đã nêu, đồng thời đưa ra giải pháp làm gì để nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho sinh viên tại Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế. 

 

PV