Hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh Hãy hành động để Hương Thủy thêm Xanh – Sạch – Sáng

Hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Thủy thêm Xanh – Sạch – Sáng”

Thực hiện kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải và hưởng ứng kế hoạch số 480/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND TX Hương Thủy về đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Thủy thêm Xanh – Sạch – Sáng”, sáng ngày 04/5/2019, gần 900 cán bộ, viên chức, lao động và sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Đại học Huế đã ra quân dọn dẹp vệ sinh làm đẹp doanh trại, tiến hành thu gom rác xung quanh Trung tâm và khu dân cư từ tuyến đường Nguyễn Khoa Văn đến đường 2/9. Đợt ra quân lần này giúp nâng cao ý thức cho cán bộ, viên chức, lao động và sinh viên trung tâm đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân góp phần hạn chế rác thải, cùng cộng đồng trách nhiệm hạn chế hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng vì một môi trường Xanh – Sạch – Sáng như mục đích của đề án hướng tới.

Một số hình ảnh của đợt ra quân: