KẾT QUẢ MÔN HỌC GDQPAN KHÓA 207 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ