KẾT QUẢ MÔN HỌC GDQPAN KHÓA 208 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ