KẾT QUẢ MÔN HỌC GDQPAN KHÓA 209 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ