KẾT QUẢ MÔN HỌC GDQPAN KHÓA 210 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ