Kết quả sinh viên chưa đạt môn GDQP&AN khóa 215

Mọi thông tin liên hệ Cô Vũ Thị Chung, Phó trưởng phòng Đào tạo, sđt: 0398070631