Trồng cây đầu Xuân 2021

             Hưởng ứng phong trào mùa xuân là Tết trồng cây. Ngày 19/02/2021, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế tổ chức lễ ra quân trồng cây trong khuôn viên đơn vị. Sau lễ phát động, Ban Giám đốc, cán bộ, viên chức, người lao động đã tiến hành trồng hơn 1000 cây xanh các loại, cây được trồng chủ yếu là tràm hhoa vàng, cây lấy gỗ.

           Hơn nửa thế kỷ qua, lời phát động “Tết trồng cây” của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị và đi vào nếp sống thường nhật của nhân dân, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Việc trồng cây thực sự đã trở thành ngày hội náo nức, một việc làm có ý nghĩa để góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
          Ngày nay, trước tác động của biến khí hậu toàn cầu đe dọa cuộc sống của chúng ta, bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế bền vững đã trở thành yêu cầu sống còn đối với mọi quốc gia. “Tết trồng cây” lại càng có ý nghĩa to lớn trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mỗi công dân về tầm quan trọng của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sống; Lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Bác Hồ cũng chính là để nêu cao một nếp sống đạo đức: Vì mọi người, vì cộng đồng. Và “Tết trồng cây” thực sự có ý nghĩa như mong muốn của Bác, điều quan trọng không chỉ là trồng được nhiều cây, mà còn là trồng cây nào sống cây đó, tránh để tình trạng trồng cây cho có phong trào rồi… "sống chết mặc bay". Như vậy, cũng là một cách thiết thực làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Nhớ lời Bác dạy, chúng ta hãy giữ vững và phát huy nét đẹp ấy trở thành một mỹ tục để “Tết trồng cây” thực sự là ngày hội lớn “Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”.