Trung tâm Giáo dục quốc phòng – Đại học Huế tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 16/5/2015, tại phường Phú Bài - thị xã Hương Thủy, Đảng bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng - Đại học Huế đã tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự Đại hội có PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Lê Văn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng; Đại tá Võ Đức Hưng, UVTV Đảng ủy Quân sự Tỉnh, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh; Đại tá Nguyễn Sơn Bình, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Huế.

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng được sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Đảng ủy Đại học Huế, Đảng ủy Quân sự Tỉnh, cùng với sự nỗ lực cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động đã thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Công tác đào tạo đảm bảo đúng quy chế, chuẩn hóa chương trình, nội dung các môn học, đặc biệt đã phối hợp tốt với Khoa Giáo dục thể chất và Trường Đại học Sư phạm xây dựng chương trình đào tạo song ngành Thể chất, Chính trị - Quốc phòng. Trong 5 năm (2010 – 2015), Trung tâm đã đào tạo chứng chỉ QPAN cho gần 58.000 sinh viên đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, gần 800 cử nhân sư phạm GDQP ghép môn Giáo dục thể chất và Giáo dục chính trị.

Công tác nghiên cứu khoa học có những chuyển biến mạnh, cán bộ Trung tâm đã thực hiện hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu cấp Bộ, 1 đề tài cấp Bộ trọng điểm, 3 đề tài cấp Trung tâm, 3 đề tài cấp khoa, phục vụ thiết thực cho công tác giảng dạy.

Công tác tổ chức nhân sự, từ đặc thù của Trung tâm là vừa mang tính dân sự, vừa mang tính quân sự, do đó Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với Đại học Huế và Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh thực hiện kịp thời công tác kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm, đảm bảo mối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, tạo được sự ổn định, chất lượng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được nâng cao. Trong nhiệm 2010 – 2015, Trung tâm đã tuyển dụng được 12 giảng viên, 7 chuyên viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng tổng số cán bộ viên chức, lao động lên 94; công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ viên chức lao động luôn được quan tâm, hàng năm Trung tâm thường xuyên tổ chức cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ viên chức lao động tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, gửi đi đào tạo và đào tạo thạc sĩ (2), văn bằng 2 (9), các lớp chuyên viên (11), nghiệp vụ sư phạm (5).

Trung tâm đã phát huy tối đa các nguồn lực, không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đồng bộ và hiện đại phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, học tập, giảng dạy. Nhiều công trình được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng như: xây dựng và mở rộng nhà tập bắn, bãi tập chiến thuật, khu thể thao, cải tạo nhà ăn, đường nội bộ, mua sắm hệ thống máy vi tính, máy chiếu, máy bắn tập…

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ: tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu đào tạo, chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức, lao động; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ giảng dạy, học tập; tạo điều kiện để cán bộ viên chức, lao động tham gia nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo của Trung tâm; xây dựng 100% cấp ủy và Đảng ủy, Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ Trung tâm GDQP nhiệm kỳ 2010 – 2015 và để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Trung tâm cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi; đổi mới phương pháp, nội dung đào tạo theo Quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng, gắn với yêu cầu và nhiệm vụ mới; tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác đào tạo, điều hành, sinh hoạt của Trung tâm bằng nhiều nguồn vốn kết hợp; tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị tư tưởng, tổ chức và công tác chỉ đạo điều hành; thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ…

Kết quả Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Trung tâm GDQP Khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đại tá Nguyễn Sơn Bình được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Trung tá Trần Văn Bản được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại biểu tham dự và toàn thể đảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng

Trần Đức.