Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế trao Quyết định luân chuyển, kéo dài thời gian biệt phái và chờ nghỉ hưu cho Sĩ quan Quân đội biệt phái.

Ngày 29/10/2021, Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế trao Quyết định luân chuyển, kéo dài thời gian biệt phái và chờ nghỉ hưu cho 03 Sĩ quan Quân đội biệt phái.

Tại Quyết định số 54/QĐĐ-AD ngày 14/10/2021 của Chính ủy Quân khu 4 V/v bổ nhiệm chức vụ, điều chuyển cán bộ đối với Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa, phó trưởng Khoa Chính trị Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế giữ chức vụ Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định số 332/QĐĐ-BQP ngày 24/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng V/v kéo dài thời hạn biệt phái đối với Thiếu tá Nguyễn Tiến Đồng, giáo viên Khoa Quân sự, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế đến tháng 10/2026. Quyết định số 25/QĐX-AD ngày 04/10/2021 của Chính ủy Quân khu 4 V/v cán bộ nghỉ hưu đối với Trung tá Nguyễn Văn Minh, giáo viên Khoa Quân sự Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế, thời gian chờ nghỉ hưu 12 tháng kể từ ngày 01/11/2021.

Đ/c Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc trao các Quyết định cho Sĩ quan Quân đội biệt phái

Đại tá Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích, kết quả mà đội ngũ sĩ quan biệt phái đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời tin tưởng rằng dù ở trên vị trí, cương vị công tác nào các đồng chí Sĩ quan Quân đội biệt phái cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân, tổ chức giao phó.

Đ/c ThS Hồ Thanh Thiên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế tặng quà cho 02 đ/c SQQĐBP