STT Tiêu đề Ngày đăng File đính kèm
1 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 224 21-03-2023 Tải tập tin
2 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 223 21-03-2023 Tải tập tin
3 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 222 21-03-2023 Tải tập tin
4 Kết quả điểm môn học GDQPAN trường Đại học Nông lâm 09-06-2021 Tải tập tin
5 Kết quả điểm môn học GDQPAN trường Đại học khoa học 09-06-2021 Tải tập tin
6 Kết quả điểm môn học GDQPAN trường Đại học Phú Xuân 09-06-2021 Tải tập tin
7 Kết quả điểm môn học GDQPAN phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 09-06-2021 Tải tập tin
8 KẾT QUẢ MÔN HỌC GDQPAN KHÓA 208 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ 09-06-2021 Tải tập tin
9 KẾT QUẢ MÔN HỌC GDQPAN KHÓA 210 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ 03-06-2021 Tải tập tin
10 KẾT QUẢ MÔN HỌC GDQPAN KHÓA 209 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ 09-06-2021 Tải tập tin