Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

06/05/2021   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chi tiết →

Gương điển hình tiên tiến

13/04/2021   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Gương điển hình tiên tiến

Chi tiết →

Trồng cây đầu Xuân 2021

19/02/2021   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Trồng cây đầu Xuân 2021

Chi tiết →

Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2021

07/01/2021   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2021

Chi tiết →