Trồng cây đầu Xuân 2021

19/02/2021  

Trồng cây đầu Xuân 2021

Chi tiết →

Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2021

07/01/2021  

Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2021

Chi tiết →

Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020

25/12/2020  

Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020

Chi tiết →

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng Hành chính, Tổ chức

21/12/2020  

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng Hành chính, Tổ chức

Chi tiết →

HỘI THẢO KHOA HỌC “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC CHO SINH VIÊN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ”

21/12/2020  

HỘI THẢO KHOA HỌC “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC CHO SINH VIÊN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ”

Chi tiết →