Lễ bế giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 211 (Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế)

23/06/2021  

Lễ bế giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 211 (Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế)

Chi tiết →