Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế trao Quyết định điều động cán bộ cho Sĩ quan Quân đội biệt phái.

04/04/2022  

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế trao Quyết định điều động cán bộ cho Sĩ quan Quân đội biệt phái.

Chi tiết →

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế

31/03/2022  

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế

Chi tiết →

Gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần 2022 và triển khai nhiệm vụ năm mới

07/02/2022  

Gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần 2022 và triển khai nhiệm vụ năm mới

Chi tiết →