Gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần 2022 và triển khai nhiệm vụ năm mới

07/02/2022  

Gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần 2022 và triển khai nhiệm vụ năm mới

Chi tiết →

Hội đồng Khoa học công nghệ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế tiến hành nghiệm thu 04 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

15/01/2022  

Hội đồng Khoa học công nghệ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế tiến hành nghiệm thu 04 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

Chi tiết →

Bàn giao công tác Phó Giám đốc Trung tâm

07/01/2022  

Bàn giao công tác Phó Giám đốc Trung tâm

Chi tiết →

Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2022

29/12/2021  

Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2022

Chi tiết →