Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

06/05/2021   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chi tiết →

Gương điển hình tiên tiến

13/04/2021   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Gương điển hình tiên tiến

Chi tiết →

HỘI THẢO KHOA HỌC “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC CHO SINH VIÊN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ”

21/12/2020   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

HỘI THẢO KHOA HỌC “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC CHO SINH VIÊN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ”

Chi tiết →