Kế hoạch thông qua bài giảng năm học 2021 - 2022 (phần lý thuyết)

14/09/2021   Chuyên mục: Hoạt động

Kế hoạch thông qua bài giảng năm học 2021 - 2022

Chi tiết →

Lễ bế giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 211 (Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế)

23/06/2021   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Lễ bế giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 211 (Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế)

Chi tiết →