STT Tiêu đề Ngày đăng File đính kèm
1 Sinh viên chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ khoá 227 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 20-05-2023 Tải tập tin
2 Sinh viên chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ khoá 226 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 20-05-2023 Tải tập tin
3 Sinh viên chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ khoá 223 Khoa Quốc tế, Đại học Huế 20-05-2023 Tải tập tin
4 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 221 22-03-2023 Tải tập tin
5 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 220 22-03-2023 Tải tập tin
6 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 219 22-03-2023 Tải tập tin
7 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 22-03-2023 Tải tập tin
8 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 217 22-03-2023 Tải tập tin
9 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 216 22-03-2023 Tải tập tin
10 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 215 22-03-2023 Tải tập tin