Kế hoạch thông qua bài giảng năm học 2021 - 2022 (phần lý thuyết)

14/09/2021   Chuyên mục: Hoạt động

Kế hoạch thông qua bài giảng năm học 2021 - 2022

Chi tiết →

Lễ bế giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 211 (Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế)

23/06/2021   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Lễ bế giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 211 (Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế)

Chi tiết →

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH)

06/05/2021   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH)

Chi tiết →

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

06/05/2021   Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chi tiết →